Štátny znak Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Duševné vlastníctvo
Vytlačiť stráku
Prihlásiť

Úvod

Dokumenty

VyhľadávanieVyhľadávanie

Študijné materiály

Inštitúcie

Mapa stránok

Kontakty

Verzia: 1.06.01
Zoznam skratiek:
OHIM - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny)
WIPO - Svetová organizácia duševného vlastníctva
EPO - Európsky patentový úrad
SD ES - Súdny dvor Európskych spoločenstiev
SPS ES - Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev
EK - Európska komisia
ÚPV SR - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MP SR - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky [nové okno]

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!