Štátny znak Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Duševné vlastníctvo
Vytlačiť stráku
Prihlásiť

Úvod

Dokumenty

VyhľadávanieVyhľadávanie

Študijné materiály

Inštitúcie

Mapa stránok

Kontakty

Verzia: 1.06.01
Zoznam skratiek:
OHIM - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a dizajny)
WIPO - Svetová organizácia duševného vlastníctva
EPO - Európsky patentový úrad
SD ES - Súdny dvor Európskych spoločenstiev
SPS ES - Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev
EK - Európska komisia
ÚPV SR - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MP SR - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky [nové okno]
NázovDátumKategóriaJazykPrílohyHyperlink
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastníctva. Košice : TypoPress, 2004. ISBN: 80-89089-22-4, 342 s. 31. 12. 2004 Právo úžitkových vzorov Slovenský
Telec, I.: Právo duševního vlastnictví : právo užitných vzorů : verze 1.1. Brno 2006, 40 s. 31. 12. 2006 Právo úžitkových vzorov Český
Vyparina, S.: Inovácie pre podnikateľov (vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory, know-how, zlepšovacie návrhy a pod.). Bratislava : EPOS, 2000, ISBN: 80-8057-219-4, 448 s. 20,5x14 c. 31. 12. 2000 Právo úžitkových vzorov Slovenský
Effenberger, K.: Sbírka judikátů ve věci vynálezů a užitných vzorů. (Část 2), (Zahraničí). Vyd. 1. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1994, ISBN: 8085100398, 46 s. 31. 12. 1994 Právo úžitkových vzorov Český
Effenberger, K.: Sbírka judikátů ve věci vynálezů a užitných vzorů. (Část 1), (Zahraničí). Vyd. 1. Praha : Federální úřad pro vynálezy, 1991, ISBN 8085100231, 55 s. 31. 12. 1991 Právo úžitkových vzorov Český
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, ISBN 8085506939, 252 s. 31. 12. 2000 Právo úžitkových vzorov Slovenský
Jenerál, E.: Užitné vzory. 4. upr. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002, ISBN: 8072820230, 61 s. 31. 12. 2002 Právo úžitkových vzorov Český
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Bratislava : IURA EDITION, 2006. ISBN: 80-8078-084-6. 1248 s. 31. 12. 2006 Právo úžitkových vzorov Slovenský
Ježek, J.: Patentový zákon. Zákon o užitných vzorech. Komentář. Praha : C.H. Beck, 1998, ISBN 8071791733, 317 s. 31. 12. 1998 Právo úžitkových vzorov Český
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratislava : EPOS, 2004, ISBN 808057619X, 607 s. 31. 12. 2004 Právo úžitkových vzorov Slovenský

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!