Databázy a registre

Eur-lex - databáza predpisov Eúropskej únie

Slov-lex - právny a informačný portál

WIPO-lex - databáza predpisov a medzinárodných zmlúv Svetovej organizácie duševného vlastníctva