Oznámenie č. 47/2008 Z.z. o prijatí zmien Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000 ) (47/2008 Z.z.)

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 1122
Dátum od: 13 dec 2007
Dátum do:
Sekcia: zmluvy
Prílohy: Oznamenie47_2008Zz.pdf1420622899472