Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. marca 2012. Società Consortile Fonografici (SCF) proti Marcovi Del Corsovi. Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti - Priama uplatniteľnosť Rímskeho dohovoru, dohody TRIPS a WPPT v právnom poriadku Únie – Smernica 92/100/ES – Článok 8 ods. 2 – Smernica 2001/29/ES – Pojem ‚verejný prenos‘ – Verejný prenos zvukových záznamov vysielaných rádiom v zubnej ordinácii. Vec C-135/10

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 1991
Dátum od: 15 mar 2012
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_135_10.pdf1420623101198