Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18.októbra 2012.Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd proti Sportradar GmbH, Sportradar AG. Smernica 96/9/ES – Právna ochrana databáz – Článok 7 – Právo sui generis – Databáza týkajúca sa prebiehajúcich zápasov futbalových majstrovstiev – Pojem ‚reutilizácia‘ –Miesto reutilizácie.Vec C-173/11.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2021
Dátum od: 17 dec 2015
Dátum do: 17 dec 2015
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_173_11.pdf1420630456179