Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 31. januára 2008. Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana proti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO). Odrody rastlín - Odvolanie na odvolaciu komisiu Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín - Neprípustnosť - Nedostatok osobnej dotknutosti - Účinná súdna ochrana - Povinnosť odôvodnenia. Vec T-95/06. Správy Európskeho súdu 2008 Strana 00000

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006A0095:SK:HTML
Kód dokumentu: 1191
Dátum od: 31 jan 2008
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: T_95_06.pdf1420632677625