Stanovisko Komisie podla clánku 251 ods. 2, tretí pododsek, písm. c) zmluvy o ES o zmenení a doplnení spolocného postoja Rady týkajúceho sa návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve dalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela Európskym parlamentom, ktorým sa podla clánku 250 ods. 2 zmluvy o ES mení návrh Komisie

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001PC0047:EN:HTML
Kód dokumentu: 269
Dátum od: 31 dec 2001
Dátum do:
Sekcia: akty
Prílohy: 52001PC0041.pdf1420632969823