Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie (21/2004 Z.z.)

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 1087
Dátum od: 15 jan 2004
Dátum do:
Sekcia: predpisy
Prílohy: Vyhlaska21_2004Zz.pdf1420632983652