Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2004. Fixtures Marketing Ltd proti Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP). Návrh na začatie prejudiciálneho konania Monomeles Protodikeio Athinon - Grécko. Smernica 96/9/ES - Právna ochrana databáz - Pojem databáza - Pôsobnosť práva sui generis - Rozpisy futbalových zápasov - Stávkové hry. Vec C-444/02. Správy Európskeho súdu 2004 Strana I-10549

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0444:SK:HTML
Kód dokumentu: 1176
Dátum od: 09 nov 2004
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_444_02.pdf1420633201711