Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. júla 2005. Lagardère Active Broadcast proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL). Návrh na začatie prejudiciálneho konania Cour de cassation - Francúzsko. Autorské práva a príbuzné práva - Vysielanie fonogramov - Primeraný poplatok. Vec C-192/04.Správy Európskeho súdu 2005 Strana I-07199

Podrobný popis:
Odkaz: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0192:SK:HTML
Kód dokumentu: 1181
Dátum od: 17 dec 2015
Dátum do: 17 dec 2015
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_192_04_a.pdf1420633227748