Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 3. júla 2012. UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. Právna ochrana počítačových programov – Obchodovanie s licenciami vzťahujúcimi sa na použité počítačové programy, ktoré boli stiahnuté z internetu – Smernica 2009/24/ES – Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 1 – Vyčerpanie práva na rozširovanie – Pojem "oprávnený nadobúdateľ". Vec C-128/11.

Podrobný popis:
Odkaz:
Kód dokumentu: 2018
Dátum od: 03 júl 2012
Dátum do:
Vydal: Importer
Sekcia: sdeu
Prílohy: C_128_11.pdf1420633569770