Obsah s Kategórie dokumentov Právo priemyselného vlastníctva

Názov Dátum pridania Príloha
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Br... 26.08.2008
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastní... 26.08.2008
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Spoločné ustanovenia zákona č. 52... 26.08.2008
Nariadenie Komisie č. 1768/95 z 24. júla 1995, ktoré ustanov... 26.08.2008
Studený, O. - Zábrš, A.: Zákon o vynálezech, průmyslových vz... 26.08.2008
Vyhláška č. 133/1989 Zb. Federálneho ministerstva poľnohospo... 26.08.2008
Rozhodnutie Rady z 30. mája 2005, ktorým sa schvaľuje pristú... 26.08.2008
Vzorový zlepšovatelský statut. Ostrava : Kort, 1991, 7 s. + ... 26.08.2008
Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd... 26.08.2008
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava... 26.08.2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/95 z 31. mája 1995, ktoré st... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. júna 2006. Saat... 26.08.2008
Vyparina, S.: Vzorová podniková smernica o vynálezoch, priem... 26.08.2008
Jiřík, J.: Odměňování zlepšovacích návrhů. Praha : Dům kultu... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Košicie z 5.3.2007. Právny odbor: Obcho... 26.08.2008
Beňovská, K.: Ochrana práv nových odrôd rastlín na Slovensku... 26.08.2008
Špindler, K. - Vondrák, V.: Slovník pojmov z vynálezcovstva ... 26.08.2008
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratisl... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Bratislava II z 01.03.2006. Právny odbo... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Spoločné ustanovenia zákona č. 52... 26.08.2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujú... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Topoľčany z 17.10.2006. Právny odbor: O... 26.08.2008
Nariadenie Rady (ES) č. 2470/96 zo 17. decembra 1996, ktorým... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Trnava z 31.10.2006. Právny odbor: Civi... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Bratislava II z 19.9.2005. Právny odbor... 26.08.2008
Kódex správnych administratívnych postupov na Úrade pre odro... 26.08.2008
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín... 26.08.2008
Vyparina, S.: Vzory internej a externej korešpondencie vo ve... 26.08.2008
Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 31. januára 200... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Nitra z 18.09.2006. Právny odbor: Obcho... 26.08.2008
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastní... 26.08.2008
Zákon č. 527/1990 Zb.o vynálezoch, priemyselných vzoroch a z... 26.08.2008
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratisl... 26.08.2008
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Br... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. októbra 2004. ... 26.08.2008
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach sp... 26.08.2008
Vyparina, S.: Inovácie pre podnikateľov (vynálezy, priemysel... 26.08.2008
Ringl, A. - Kračmár, S.: Objevy, vynálezy, zlepšovacie návrh... 26.08.2008
Labuda, F.: Zlepšovateľstvo a vynálezcovstvo v praxi. Bratis... 26.08.2008