Obsah s Kategórie dokumentov Správa práv

Názov Dátum pridania Príloha
Ako fungujú organizácie kolektívnej správy? 07.12.2017
Adamová, Z.: Európske podnety na zdokonaľovanie kolektívnej ... 17.12.2015
Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv – AGICOA Europe ... 17.12.2015
Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv - SAPA, č. 5/20... 17.12.2015
Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv - OZIS, č.1/2007 17.12.2015
Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv - SLOVGRAM, č. 3... 17.12.2015
Adamová, Z.: Kolektívna správa autorských práv a práv súvisi... 17.12.2015
Debnárová, M.: Kolektívna správa práv na zhotovovanie rozmno... 17.12.2015
Adamová, Z.: Príprava novej európskej smernice o kolektívnej... 17.12.2015
Adamová, Z.: Kolektívna správa autorských práv a práv súvisi... 17.12.2015
Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv - SOZA, č. 1/200... 17.12.2015
Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv - LITA, č. 2/200... 17.12.2015
Odporúčanie Komisie z 18. mája 2005 o kolektívnej cezhraničn... 17.12.2015
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. júna 2006. Urade... 17.12.2015
Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiaci... 17.12.2015