Obsah s Kategórie dokumentov Úžitkové vzory

Názov Dátum pridania Príloha
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 16.10.2003. Páska do regist... 26.08.2008
Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica z 05.12.2006. Právny o... 26.08.2008
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastní... 26.08.2008
Vyparina, S.: Inovácie pre podnikateľov (vynálezy, priemysel... 26.08.2008
Telec, I.: Právo duševního vlastnictví : právo užitných vzor... 26.08.2008
Vyparina, S.: Nový zákon o úžitkových vzoroch. In: Justičná ... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 17.4.2002. Ručný ostrič nož... 26.08.2008
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republik... 26.08.2008
Dandulová, T.: Úžitkové vzory v Európe - 1. časť. In: Duševn... 26.08.2008
Písomná otázka Komisii od Amedeo AMADEO č. 2541/96. Zelená k... 26.08.2008
Písomná otázka Komisii od Amedeo AMADEO č. 2543/96. Úžitkové... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 3.3.1998. Mrazená smotanová... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 02.05.2006. Právny o... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 11.12.2006. Plastový ochran... 26.08.2008
Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k Zelenej knihe... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 8.3.2006. Zariadenie na výr... 26.08.2008
Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica z 30.11.2006. Právny o... 26.08.2008
Iné rozhodnutie ÚPV SR, z 21. 2. 2013. Šesťvrstvová rúrka ... 09.08.2013
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 21.4.2004. Ponožka s protip... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 4.10.2000. Prepravno - bali... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 23.8.2001. Nádrž na kvapali... 26.08.2008
Effenberger, K.: Sbírka judikátů ve věci vynálezů a užitných... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 14.02.2007. Právny o... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 22.4.2003. Otvorová výplň o... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 30.10.2006. Právny o... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica z 03.10.2006. Právny o... 26.08.2008
Effenberger, K.: Sbírka judikátů ve věci vynálezů a užitných... 26.08.2008
Dandulová, T.: Úžitkové vzory v Európe - 2. časť. In: Duševn... 26.08.2008
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava... 26.08.2008
Zmluva o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úž... 26.08.2008
Jenerál, E.: Užitné vzory. 4. upr. vyd. Praha : Úřad průmysl... 26.08.2008
Rozhodnutie Krajský súd Bratislava z 29.11.2005. Právny odbo... 26.08.2008
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Br... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 27.12.1999. Zámok páky rade... 26.08.2008
Uznesenie k Zelenej knihe Komisie o ochrane úžitkových vzoro... 26.08.2008
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 30. 4. 2012. Kompaktné okrú... 09.08.2013
Výmazové rozhodnutie ÚPV SR, z 25.8.2003. Drevené debnenie... 26.08.2008
Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých z... 26.08.2008
Bachratý, J. – Marčoková, L. – Oravec, M.: Nový zákon o úžit... 26.08.2008
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratisl... 26.08.2008
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. 3. 2003... 26.08.2008
Ježek, J.: Patentový zákon. Zákon o užitných vzorech. Koment... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Košicie z 5.3.2007. Právny odbor: Obcho... 26.08.2008