Obsah s Kategórie dokumentov Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Názov Dátum pridania Príloha
Vyparina, S.: Označenie pôvodu "Tokajské víno" zo slovenskej... 26.08.2008
Horáček, R. a kol.: Zákon o ochranných známkách, zákon o och... 26.08.2008
Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniac... 26.08.2008
Oravcová, J.: Ochrana označení pôvodu výrobkov a zemepisných... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. mája 2005. Reg... 26.08.2008
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratisl... 26.08.2008
Žatkuliak, E.: Dohoda TRIPS a ochrana zemepisných označení -... 26.08.2008
Vyparina, S.: Označenie pôvodu výrobku. In: Justičná revue, ... 26.08.2008
Lochmanová, Ľ.: K niektorým rozdielom obchodného mena (firmy... 26.08.2008
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 25. októbra 2005. ... 26.08.2008
Oravcová, J.: Nová právna úprava označení pôvodu výrobkov a ... 26.08.2008
Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamavých úda... 26.08.2008
Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárod... 26.08.2008
Slováková, Z.: Průmyslové vlastnictví. 2., dopl. a rozš. vyd... 26.08.2008
Žatkuliak, E.: Dohoda TRIPS a ochrana zemepisných označení -... 26.08.2008
Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z  20. marca 2006 o ochrane... 26.08.2008
Vyparina, S.: Základné črty predmetov práv na zapísané a nez... 26.08.2008
Lochmannová, L.: Práva na označení : obchodní jméno, ochrann... 26.08.2008
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Šva... 26.08.2008
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rak... 26.08.2008
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ... 26.08.2008
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky... 26.08.2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2006 z 14. decembra 2006 , k... 26.08.2008
Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení p... 26.08.2008
Stockholmské dodatkové znenie zo 14. júla 1967 k Madridskej ... 26.08.2008
Kopecká, S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictv... 26.08.2008
Vyparina, S.: Priemyselnoprávna politika štátu v oblasti ozn... 26.08.2008
Jakl, L. a kol.: Ochranné známky a označení původu. Praha : ... 26.08.2008
Vyparina, S.: Označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobko... 26.08.2008
Vojčík, P. – Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastní... 26.08.2008
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje ... 26.08.2008
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava... 26.08.2008
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Br... 26.08.2008