Obsah s Kategórie dokumentov Obchodné tajomstvo

Názov Dátum pridania Príloha
Telec, I.: Právo duševního vlastnictví : právo obchodního ta... 26.08.2008
Štenglová, I. – Plíva, S. – Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákon... 26.08.2008
Meitinger, I.: Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im globa... 26.08.2008
Vyparina, S.: Ohrozenie alebo porušenie obchodného tajomstva... 26.08.2008
Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica z 25.05.2006. Právny o... 26.08.2008
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Praha : C... 26.08.2008
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. (513/1991 Zb.) 26.08.2008
Rozhodnutie Okresný súd Kežmarok z 22.11.2006. Právny odbor:... 26.08.2008
Daub, J.: Die Verletzung von Unternehmensgeheimnissen im deu... 26.08.2008
Horník, J.: K některým úskalím svobodného přístupu k informa... 26.08.2008
Dědič, J.: Obchodní zákoník : komentář. Díl I., § 1 - § 92e.... 26.08.2008
Čada, K.: Obchodní tajemství a know-how. Vyd. 1. Praha : Úřa... 26.08.2008
Meitinger, I.: Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im globa... 26.08.2008
Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku : (s přihlédn... 26.08.2008
Eliáš, K.: Kurs obchodního práva : úvodní a obecná část : so... 26.08.2008
Vojčík, P. – Vyparina, S.: Obchodné tajomstvo. In: Bulletin ... 26.08.2008
Schlötter, R.: Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimn... 26.08.2008
Girnau, M.: Die Stellung der Betroffenen im EG-Kartellverfah... 26.08.2008
Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Žilina z 11.06.2007. Právny odbor: Civi... 26.08.2008
Suchoža, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. ... 26.08.2008
Hajn, P.: K ochraně informačního a dovednostního předstihu p... 26.08.2008
Štenglová, I. - Drápal, L. – Púry, F. - Korbel, F.: Obchod... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Topoľčany z 06.07.2006. Právny odbor: C... 26.08.2008
Schlötter, R.: Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimn... 26.08.2008
Viskorf, S.: Informationsschutz im englischen Recht: Darstel... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Žilina z 09.02.2007. Právny odbor: Civi... 26.08.2008
Uznesenie Okresný súd Bratislava II z 29.09.2006. Právny odb... 26.08.2008
Brejcha, A.: Právo na informace a povinnost mlčenlivosti v č... 26.08.2008
Kunášek, J.: Ochrana obchodního tajemství a firemního know-h... 26.08.2008
Rozsudok Okresný súd Bratislava II z 06.12.2006. Právny odbo... 26.08.2008
Gamm, K. von: Betriebsgeheimnisse und bilanzrechtliche Publi... 26.08.2008
Kersting, M. O.: Der Schutz des Wirtschaftsgeheimnisses im Z... 26.08.2008
Ploch-Kumpf, U.: Der Schutz von Unternehmensgeheimnissen im ... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Nitra z 30.11.2006. Právny odbor: Civil... 26.08.2008
Schramböck, M.: Der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheim... 26.08.2008
Rozsudok Krajský súd Nitra z 09.11.2006. Právny odbor: Civil... 26.08.2008