Inštitúcie

Organizácie kolektívnej správy

  • SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
  • SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  • OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska
  • LITA, autorská spoločnosť
  • SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii