Späť

Agorateka Slovakia je oficiálne spustená a dostupná verejnosti!

27. júla 2018 Slovensko spustilo národný portál s názvom "Agorateka Slovakia", ktorý zhromažďuje webové stránky ponúkajúce legálny on-line obsah. Portál je verejne dostupný na internete, čiže užívatelia môžu vyhľadávať medzi webovými stránkami s najrôznejším legálnym online obsahom – od filmov a hudby, cez televízne programy a elektronické knihy až po športové programy a podujatia. Vybrať si môžete zatiaľ zo 17 legálnych webových stránok, pričom ich počet sa bude zvyšovať a pravidelne dopĺňať.

Portál Agorateka Slovakia vznikol z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zapojiť sa do európskeho projektu agorateka a bol vytvorený s pomocou Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Agorateka Slovakia sa tak automaticky stala súčasťou projektu agorateka, ktorý  realizuje EUIPO. Slovensko sa tým pridalo k ďalším 16 európskym krajinám, ktoré sú už do projektu agorateka zapojené.

Takže neváhajte, vstúpte, vyhľadávajte a užívajte!Posledná aktualizácia: 27.7.2018