Späť

Novela Autorského zákona publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 215/2018

Dňa 18. júla 2018 bola novela Autorského zákona, ktorá sa týka predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564), zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 215/2018. Stalo sa tak po jej schválení Národnou radou Slovenskej republiky v druhom aj v treťom čítaní dňa 14. júna 2018, ako aj po podpise prezidentom Slovenskej republiky. Celé znenie novely, teda zákona č. 215/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je dostupné tu. Novela nadobudne účinnosť 11. októbra 2018.Posledná aktualizácia: 27.7.2018