Späť

Novela Autorského zákona v NR SR

Návrh novely Autorského zákona týkajúci sa predovšetkým transpozície tzv. Marakéšskej smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564) bude prerokovaný v druhom čítaní na júnovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh novely v znení po prvom čítaní v Národnej rade je dostupný na stránke NR SRPosledná aktualizácia: 6.6.2018