Späť

Pripomienkové konanie k návrhu novely Autorského zákona

Dňa 21.3.2018 bolo začaté medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely Autorského zákona. Materiály sú dostupné na stránke portálu Slov-lex. MPK trvá do 29.3.2018.Posledná aktualizácia: 26.3.2018