Späť

Zverejnenie Nariadenia o portabilite v Úradnom vestníku EÚ

Dnes 30.6. 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Dvadsiatym dňom od tohto dátumu nadobúda účinnosť. Nariadenie je priamo uplatniteľné od 20. MARCA 2018. Nariadenie je dostupné v slovenskom jazyku TU.

 Posledná aktualizácia: 30.6.2017