Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Ministerstvo kultúry  SR

(správca obsahu a technický prevádzkovateľ)

Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava - Staré Mesto
Slovenská republika

 

e-mail: servis@culture.gov.sk

Tel.: +421 2 20482 247
Fax: +421 2 20482 174

Úrad priemyselného vlastníctva SR

(správca obsahu časti Právo priemyselného vlastníctva)

Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
Slovenská republika

 

e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

Tel: +421 48 4300 131
Fax: +421 48 4132 563