Môžem na svoju webovú stránku dať hyperlink na dielo umiestnené na inej stránke?

Áno. Pokiaľ sa poskytuje odkaz na dielo, ktoré je umiestnené na inej webovej stránke a táto iná stránka je dostupná pre celú verejnosť – všetkých potenciálnych užívateľov internetu, nepôjde o použitie v autorskoprávnom zmysle, a preto sa súhlas autora diela na hyperlink vyžadovať nebude. Avšak v zmysle § 30, ako aj v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ak by sa prostredníctvom poskytnutia odkazu na dielo k tomuto dielu mohli dostať všetci užívatelia internetu, hoci prístup k dielu bol pôvodne obmedzený napr. len pre osoby, ktoré mali heslo (teda nie verejnosť), hyperlinkom dôjde už k autorskoprávnemu spôsobu použitiu diela – sprístupňovaniu (novej) verejnosti a vyžaduje sa súhlas autora.

 

V zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie pri umiesťňovaní hyperlinku na internetovú stránku treba brať rovnako do úvahy, či osoba, ktorá umiestni hyperlink na diela zverejnené na inej internetovej stránke (na ktorej boli tieto diela zverejnené bez súhlasu autora) tak robí s cieľom dosiahnutia zisku. Ak nie a táto osoba zároveň nevedela o nelegálnej povahe zverejnených diel na pôvodnej internetovej stránke, nepôjde o verejný prenos. Ak však umiestni hyperlink s cieľom dosiahnuť zisk, platí domnienka, že táto osoba vedela o nezákonnnosti zverejnenia diel na pôvodnej internetovej stránke, a umiestnenie hyperlinku teda predstavuje verejný prenos.