Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.dusevnevlastnictvo.gov.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS). Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

 

Portál je v súlade s W3C smernicami